Krzyżówka D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 0
Wskazówka : system kanałów odprowadzających ścieki
Poprawna : kanalizacja

Początek : 11
Wskazówka : np. Białowieska
Poprawna : puszcza

Początek : 22
Wskazówka : w elektrowni słonecznej umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej
Poprawna : kolektor

Początek : 33
Wskazówka : ekologiczne paliwo
Poprawna : biopaliwo

Początek : 44
Wskazówka : ... wodne - wykorzystują energię spadku wody
Poprawna : elektrownie

Początek : 55
Wskazówka : jednostka ekologiczna, którą tworzy biocenoza oraz biotop
Poprawna : ekosystem

Początek : 66
Wskazówka : zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych
Poprawna : kadm

Początek : 77
Wskazówka : ekologiczny nawóz
Poprawna : kompost

Początek : 88
Wskazówka : wodna, silnik stosowany w elektrowniach wodnych
Poprawna : turbina

Początek : 99
Wskazówka : …. odpadów, potocznie wysypisko śmieci
Poprawna : składowisko

Pionowo