Krzyżówka G

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 0
Wskazówka : zniszczenie materiałów, które straciły wartość
Poprawna : utylizacja

Początek : 11
Wskazówka : ... odpadów, potocznie wysypisko śmieci
Poprawna : składowisko

Początek : 22
Wskazówka : źródło energii solarnej
Poprawna : słońce

Początek : 33
Wskazówka : kolor który symbolizuje ekologię
Poprawna : zielony

Początek : 44
Wskazówka : energia … - energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza
Poprawna : wiatru

Początek : 99
Wskazówka : … energii - dzieli się je na odnawialne i nieodnawialne
Poprawna : źródła

Początek : 55
Wskazówka : w elektrowni słonecznej umożliwia wytwarzanie enerii elektrycznej
Poprawna : kolektor

Początek : 66
Wskazówka : ... fotowoltaiczne (na zdjęciu)


Poprawna : ogniwo

Początek : 77
Wskazówka : pierwsza ... czystości oznacza wody nadające się do picia bez uzdatniania
Poprawna : klasa

Początek : 88
Wskazówka : żywność modyfikowana genetycznie
Poprawna : gmo

Pionowo