Krzyżówka A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 0
Wskazówka : np. cieplarniany
Poprawna : efekt

Początek : 11
Wskazówka : międzynarodowa organizacja ekologiczna
Poprawna : greenpeace

Początek : 22
Wskazówka : np. słoneczna lub wiatrowa
Poprawna : elektrownia

Początek : 33
Wskazówka : wykorzystywanie odpadów do wytwarzania nowych produktów
Poprawna : recykling

Początek : 44
Wskazówka : biomasa zwierzęca
Poprawna : zoomasa

Początek : 55
Wskazówka : energia pochodząca z wody, słońca, wiatru
Poprawna : odnawialna

Początek : 66
Wskazówka : kolor, który symbolizuje ekologię
Poprawna : zielony

Początek : 77
Wskazówka : żywność modyfikowana genetycznie
Poprawna : gmo

Początek : 88
Wskazówka : odpady związane z działalnością człowieka
Poprawna : komunalne

Początek : 99
Wskazówka : energia z wnętrza Ziemi
Poprawna : geotermalna

Pionowo