Wady i zalety energii słonecznej

Wady i zalety energii słonecznej

Zastanawiając się nad korzystaniem z dobra jakim jest energia słoneczna zastanawiamy się jakie są plusy i minusy korzystania z instalacji kolektorów słonecznych. Tymczasem, niektóre z nich mogą być tylko powierzchowną oceną a nie pewnym i potwierdzonym naukowo faktem.
Pierwszą z kwestii jest redukcja kosztów. Wielu przeciwników podkreśla, że koszty montażu instalacji są bardzo wysokie i nieopłacalne. Prawdą jest jednak fakt, że koszty instalacji w ostatnich latach spadają i osiągają poziom kosztów, który jest do zaakceptowania dla przeciętnej rodziny. Uzupełnić należy również to o fakt,   iż kolektory słoneczne stają się inwestycją, która zwraca się i przynosi oszczędności  z upływem czasu. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały,     że w ciąg 20 lat możliwe są oszczędności w wysokości od 20000 do 60000 USD (co w przeliczeniu na na polskie złote wynosi od 77000 do 230000 zł dając rezultat od 3800 do 11000 rocznych oszczędności). Biorąc pod uwagę powyższe oceny możemy śmiało stwierdzić, że energia słoneczna staje się opłacalna.
Kolejnym aspektem jest niezależność użytkownika oraz pozytywny wpływ na nasze środowisko. Energia słoneczna zapewnia nam wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego przez wzgląd na nieograniczony dostęp energii. W tym przypadku jako konsument stajemy się niezależni od dostawców energii. Jesteśmy w stanie w tej sytuacji uniknąć takich niedogodności m. in. możliwy wzrost kosztów. Nie możemy zapomnieć także o tym, że korzystając z odnawialnych źródeł energii, chronimy nasz klimat. Coraz więcej domów mieszkalnych decyduje  się na takie rozwiązanie. Korzystając z energii słonecznej np. do ogrzewania wody zmniejszamy zużycie innych źródeł takich jak np. węgiel, który w naszym kraju jest przyczyną powstawania smogu. W Polsce rocznie ok. 40 tys. osób umiera z powodu zatrucia się tym gazem. Zmniejszenie wydzielania tego gazu pozwala nam mieć nadzieje na poprawę naszego środowiska naturalnego. Korzystanie, w tym przypadku np. z kolektorów słonecznych nie powoduje emisji gazów do atmosfery, a tym samym nie zanieczyszcza środowiska.
Największymi głosami sprzeciwu, które są wykorzystywane przez sceptyków stosowania energii słonecznej jest zanieczyszczenie środowiska oraz  brak przepływu energii przez słońce „non stop”. Argumentem z tej strony dotyczącym zanieczyszczenia środowiska jest proces technologiczny, za pomocą którego powstają  panele słoneczne. Zgadzamy się z tym faktem, iż w jakimś stopniu szkodliwość tego procesu występuje. Porównując to z wytworzeniem energii przez elektrownie węgla korzystanie z odnawialnych źródeł energii ogranicza niekorzystny wpływ na środowisko. Natomiast argument dotyczący produkcji energii przez słońce  przez krótki okres jest całkowicie niezasadny. Panele kolektorów słonecznych wytwarzają energię nawet w przypadku częściowego zachmurzenia nieba. Jednakże uzysk energii różni  się w tym momencie ilością uzyskanej energii a nie jej całkowitym brakiem.
Reasumując powyższe rozważanie na temat argumentów „za” i „przeciw” możemy śmiało stwierdzić, iż więcej pozytywnych aspektów przekonuj nas do stosowania tej właśnie energii. Inwestujemy tym samym nie tylko w zwiększenie ekologii, oszczędności ale również w naszą prywatną niezależność.