Energia słoneczna dla każdego

Energia słoneczna dla każdego

W odróżnieniu od tradycyjnych paliw, korzystanie z energii słonecznej staje się coraz bardziej opłacalne. Należy jednak pamiętać, że złoża ziemne paliw kopalnianych mogą ulec wyczerpaniu wcześniej czy później. W tej sytuacji coraz bardziej rośnie znaczenie Odnawialnych Źródeł Energii znanych jako OZE. Energia słoneczna staje się pewną inwestycją w przyszłość oraz sposobem na niezależność w stosunku  do dostawców paliw kopalnych.
W naszej strefie klimatycznej i na terenie naszego kraju możliwa jest do uzyskania wystarczająca ilość energii, która w znacznej mierze mogłyby pokryć zapotrzebowanie  na ciepłą wodę i centralne ogrzewanie praktycznie za darmo. Kolektory słoneczne działają również w zimie. Wspomagają w tym okresie podgrzewanie wody i pozwalają zmniejszyć koszty energii z innych źródeł.
Do głównych zalet systemów solarnych należą m.in.: bezpłatna energia słoneczna wykorzystywana do ogrzewania i ciepłej wody; inwestycja, która zwraca się w miarę krótkim czasie; zmniejszona emisja CO2. Systemy solarne są idealnym rozwiązaniem dla mniejszych i większych gospodarstw domowych. Wielkość instalacji  zależna jest  od ilości członków rodziny i jej zapotrzebowania na ciepłą wodę. Dzięki indywidualnemu podejściu do montażu każdy z nas może wybrać sobie najkorzystniejszą dla niego opcję. Istnieje wyłącznie jeden warunek, który należy spełnić. Niezbędne jest bowiem posiadanie wystarczającego miejsca potrzebnego do montażu i prawidłowego działania kolektorów słonecznych.