Energia a kolektory słoneczne

Energia a kolektory słoneczne

Każda instalacja kolektorów słonecznych wykorzystuje energię słoneczną do podgrzewania wody, ale oprócz ogrzewania zbiornika wodnego instalacja wspomaga pracę układu grzewczego. Część wyprodukowanej energii zostaje oddana i przekazana do instalacji grzewczej. Instalacje solarne pozwalają na zaoszczędzenie energii oraz na ochronę powietrza atmosferycznego – środowiska. Ważnym zagadnieniem dotyczącym odnawialnych źródeł energii jest ekologia. Energia słoneczna staje się alternatywą wobec innych źródeł m.in. takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel. Przetworzona energia słoneczna jest bezpieczna dla środowiska jak również dla jej użytkowników. Kolektory słoneczne nie wydają żadnych dźwięków w trakcie swojej pracy oraz nie emitują gazów do atmosfery i nie zanieczyszczają w ten sposób środowiska. Ilość energii słonecznej jaka dociera do ziemi w postaci promieniowania słonecznego mierzona jest za pomocą natężenia promieniowania słonecznego. W Polsce ta wartość waha się w granicy od około 900 do 1200 kWh/m2. Podział wyprodukowanej energii w przeciągu roku przedstawia rys.1.1

produkcja-energii
Rys.1.1 Produkcja energii [kWh] w ciągu roku z podziałem na poszczególne miesiące.

    Testy przeprowadzone przez Niemieckich naukowców zajmujących się testowaniem instalacji solarnych wykazały, że w najlepszym uzyskanym rezultacie energia pozyskana z pracy kolektorów słonecznych pozwoliła na to aby zaoszczędzić około 60% energii niezbędnej do wyprodukowania pożądanej ilości ciepłej wody użytkowej. Końcowa ocena otrzymana przez testowaną instalację uzyskano na poziomie bardzo dobrym. Występujące przez cały rok zapotrzebowanie na ciepłą wodę zaspokajane jest w zupełności przez instalację nie tylko w okresie letnim. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż promieniowanie słoneczne dociera do Ziemi nie tylko wtedy gdy jest bezchmurne niebo, bowiem energia słoneczna może być przetwarzana nieustannie, przez cały rok. Jedyną podstawową różnicą między słonecznym  a pochmurnym dniem jest ilość uzyskanej energii. W momencie kiedy słońce zostaje przesłonięte chmurami efektywność instalacji solarnej spada jednak kolektor pracuje cały czas produkując ciepło lecz w  mniejszej ilości.
Korzystając z energii kolektorów słonecznych stajemy się niezależni od zewnętrznych dostawców jak również zabezpieczamy się przed wahaniami i podwyżkami cen innych produktów niezbędnych nam dotychczas do pozyskania energii. Poniżej na rys.1.2 przedstawione jest porównanie kosztów dotyczących podgrzewania instalacji CWU.

porownanie-koszto-podgrzewania-cwu
Rys. 1.2 Porównanie kosztów podgrzania CWU.

    Instalacje kolektorów słonecznych są coraz częściej stosowane w naszym kraju. W naszej Gminie w I etapie projektu „Ochrona powietrza atmosferycznego przez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szastarka” zostały zamontowane 470 instalacje kolektorów słonecznych na II etap czekają pozostali właścicieli domów, którzy również podjęli decyzję aby dołączyć do wspólnego programu.