Co to są odnawialne źródła energii ?

Co to są odnawialne źródła energii ?

Odnawialne  źródła energii  są to naturalne zasoby, które pomimo słabego zużycia regenerują się na nowo, ponieważ ich proces tworzenia  trwa krótko.  Energie możemy wytwarzać w warunkach przyrodniczych.

Do energii  odnawialnych należą:

–  energia słoneczna

–  energia wiatrowa

–  energia  wodna

– energia  biomasy

–  energia  geotermalna.

Energia  słoneczna:

Słońce zaopatruje nas w  swoją energie od około  5 mld lat,  bez której nie istniało by życie.

Ta energia to dla Ziemi pierwotne źródło, a wszystkie inne są  jej  pochodnymi.  Energię słoneczną wykorzystujemy do produkcji energii elektrycznej oraz do produkcji ciepłej wody.

Energię tą stosujemy do ogrzewania domostw prywatnych oraz budynków użytku publicznego.

Energia geotermalna :

Energia geotermalna  jest wewnętrznym ciepłem  Ziemi zgromadzonym w skałach i w wodach wypełniających szczeliny skalne. Wnętrze  Ziemi  jest  gorące:  pozostałość  po procesie formowania się  planety  i naturalny rozkład pierwiastków  promieniotwórczych we wnętrzu Ziemi .

Wody  geotermalne  powstają  poprzez ogrzewanie się wód podziemnych przez magmę lub gorące skały temperatura zmienia wraz z głębokością  i bezpośrednio przy powierzchni  rośnie.

Energię tą  stosujemy do produkcji elektryczności, gdyż  do jej wytworzenia są potrzebne bardzo gorące wody, których temperatura przekracza ponad  150 st. C.  Można tą energię stosować przemysłowo do pasteryzacji mleka i suszenia drewna.  Innym sposobem  do  zastosowania jest  ogrzewanie lub chłodzenie wnętrza  Ziemi  przy  użyciu  pomp  ciepła  –  podziemnych  rur  wypełnionych  wodą,  które  ulegają  ogrzaniu  przy  naturalnym  cieple.

Energia  wiatrowa :

Jest  to energia  klimatyczna  poruszającym się powietrzem.  Prędkość  wiatru,  a więc i energia, jaką można z niego czerpać  cały czas ulega  zmianom, dziennym, miesięcznym oraz sezonowym.

Siłę powietrza  można przetworzyć  na  energię elektryczną  w  siłowniach, które przekazują  prąd  do  sieci  elektroenergetycznej  lub  do  budynków prywatnych. Turbiny wiatrowe są ustawione na lądzie i w morzu, pojedynczo oraz  grupowo. Energię tą używamy do oświetlenia pomieszczeń.

Energia z biomasy :

Biomasą określana  jest  masa  materii organicznej, zawarta w organizmach zwierzęcych oraz roślinnych. W Polsce  z  1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie  10 ton biomasy, która stanowi  wartość ok. 5 ton węgla kamiennego.

 

Energia  wody :

Ta energia należy do odnawialnych źródeł energii  i uzależniona jest od naturalnego obiegu wody.