Korzyści z stosowania odnawialnych źródeł energii

Korzyści z stosowania odnawialnych źródeł energii

Korzyści z stosowania odnawialnych Źródeł energii (OZE) w Gminie Szastarka

Odnawialne Źródła Energii (OZE) nabierają coraz większego zainteresowania w Polsce w sprawie produkowania energii. Popularności sprzyja stopniowo wprowadzane etapowo coraz lepszych rozwiązań z technologii kreowanej jak dotychczas na gospodarce węglowej promując ekologiczne technicznie ulepszenia, nie powodujące zanieczyszczeń w środowisku, jednocześnie gwarantując stabilność energetyczną dla społeczeństwa na szeroką skalę w różnych regionach co do lokalizacji.

Odnawialne Źródła Energii procentują w ubiegłych latach i obecnie zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię pro ekologiczną w Europie i na świecie.

Polska jako członek Unii Europejskiej zobligowana jest do wykonywania rozporządzeń

Wspólnoty w strefie OZE. W Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej przyjętej przez rząd polski w 2000 jako cel priorytetowy wskazano:  ,,zwiększenie udziału energii ze Źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo – energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku w przedziale zużycia nośników pierwotnych. Wykonywanie tych poleceń jak również dokładaniu wielu starań w rozwoju Źródeł odnawialnych energetycznie jest także ważną sprawą pozostałych regionów kraju.

Od lat 90 zaobserwować można intensywną politykę państw Unii Europejskiej w kierunku długo falowego zastosowania odnawialnych Źródeł energii. Polska jako członek (UE), jest obligatoryjnie upoważniona do stosowania zasad unijnych w tej kwestii dlatego właśnie został przyjęty szereg uchwalonych ustaw niezbędnych dla zwiększenia wykorzystania energii ze Źródeł odnawialnych min:

– ustawa ,,Prawo energetyczne”

–  Polityka energetyczna dla Polski do 2030 roku

–  ,,strategia rozwoju energetyki odnawialnej”

(w której założone jest zwiększenie udziału energii ze Źródeł odnawialnych w rozporządzeniu paliwowo – energetycznym kraju do 7,5% ogółu  produkowanej  energii w Polsce w 2010r. i do 14% w 2020).